27/4/10

[UIB] Correllengua

Des del sepc volem donar tot el nostre suport al correllengua que passarà per la UIB el proper 29 d'abril i animar a tots els estudiants a participar-hi.


26/4/10

Carta al CTM

Des del SEPC hem redactat una carta per al Consorci de Transports de Mallorca, en la qual els hem tramès qualcunes de les nostres inquietuds en matèria de mobilitat. La carta és la següent.

A l'atenció del Consorci de Transports de Mallorca,

Som en Víctor Penalva Vadell, estudiant universitari, i m'adreç a vosaltres com a coordinador del Sindicat d'Estudiants dels Països catalans (SEPC) a la Universitat de les Illes Balears, una associació estudiantil que funciona a la nostra universitat de fa quinze anys ençà.

El motiu d'aquesta carta és un tema que ens preocupa considerablement: el de la mobilitat a la nostra universitat, del qual vos volem plantejar uns aspectes concrets.

En primer lloc volem parlar-vos de la norma que impedeix el transport de bicicletes al metro de Palma. Des de la nostra associació lamentam aquesta prohibició perquè la consideram un impediment: estam convençuts que la comunitat universitària en general agrairia la seua derogació i que aquesta no suposaria cap conflicte, ans el contrari: el transport de bicicletes al metro seria profitós per un bon nombre de motius, de la mateixa manera que ho és a la resta del transport ferroviari de Mallorca. És per això que ens agradaria que vos plantejàsseu la possibilitat d'eliminar la norma en qüestió.

D'altra banda, volíem donar-vos l'enhorabona pel servei Mou-te Bé de préstec de bicicletes, que fa devers un any es va implantar a la zona del campus universitari i Parc Bit. Des del començament l'hem considerat, tal i com férem saber al vicerector d'estudiants de la nostra universitat, una aposta interessant i positiva en tots els sentits per a la comunitat universitària. Així i tot, després d'aquest any de funcionament, vos voldríem trametre uns suggeriments que consideram prou rellevants.

Per una part, trobam que és una llàstima que només puguin accedir al servei les persones que han arribat en metro al campus universitari, i això pot parèixer menys important del que és: al cap i a la fi, no són les persones que vénen en metro les que es desplacen en cotxe pel campus, de manera que, si el que volem és reduir el transport en cotxe dins el campus, seria imprescindible plantejar l'obertura del servei a la gent que no arriba en metro a la Universitat, ja sigui per mitjà de cotxe -que ens interessa pel plantejament esmentat- o en bus, els usuaris del qual segur que també agrairien poder gaudir del servei.

També pel que fa al servei de préstec de bicicletes, hi ha una percepció general que el sistema de préstec (la firma d'un contracte per cada ús que se'n fa) és pesat i molt poc àgil, i així ho consideram nosaltres també, de manera que us demanaríem a mem si seria possible un replantejament d'aquest sistema, que sens dubte contribuiria a la millora del servei i per tant a l'increment del seu ús.

Ja per acabar, voldríem fer-vos coneixedors d'una de les nostres majors inquietuds en matèria de mobilitat al campus universitari. El fet que el campus sigui on és, lluny de qualsevol poble i de Palma mateix, juntament amb el fet que molts d'estudiants hi passen el dia sencer condicionats pels horaris de classe, duen a una situació molt comuna entre els nostres universitaris: la d'haver de romandre al campus tot o bona part del dia, perquè partir i tornar no sol ésser una opció gaire considerada per mor de la distància. En aquesta situació tan comuna, se'n despren tota una sèrie de necessitats, les lògiques de fer vida a l'indret que sia, i vet aquí la conseqüència de la situació plantejada: és ben habitual des de sempre veure com la gent tragina per la UIB tot carregada d'objectes: material d'estudi, dinar, paraigües, bossa d'esport, ordinador portàtil... i és que no hi queda més remei, perquè en tota la universitat només l'Escola d'Hoteleria i el Campus Esport compten amb un servei d'armariets a la disposició dels seus usuaris. La resta d'edificis, no.

Desconeixem fins a quin punt sou conscients d'aquesta rellevant mancança, però en tot cas, partint de la lògica, no és una situació que convidi gaire a emprar el transport públic o la bicicleta, sinó més bé el cotxe per a poder-lo fer servir de rebost o magatzem al campus. Aquest problema ja l'hem plantejat durant dos anys: el curs passat vàrem recollir 1.000 firmes d'estudiants a favor de la proposta d'instal·lar armariets als diferents edificis de la UIB, i enguany al llarg del curs n'hem parlat amb el vicerector d'estudiants (el qual admet que és una mancança important i que fa molts d'anys que es reclama un servei d'armariets), amb l'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (que depèn del vicerectorat d'estudiants i coincideix també amb la mateixa opinió) i amb la vicerectora d'infraestructures (la qual té la potestat d'aprovar o no que un servei així es posi en marxa i que ens ha promès encetar un estudi de viabilitat). En tot cas, aquest darrer estudi esmentat havia d'estar acabat per març i a mitjans d'abril ens han confirmat que encara no ho està.

Ens agradaria que fósseu conscients de la gran importància que té aquest aquest aspecte per als estudiants del campus en la millora de la qualitat de vida d'aquells qui fan ús del transport públic. Dit d'una altra manera: els que vénen en cotxe tenen el seu propi magatzem; aquells qui vénen en transport públic no tenen cap facilitat en aquest aspecte.

Si vos feim saber tot aquest conflicte és perquè esperam que tengueu en compte la seua resolució com a mecanisme imprescindible per a promocionar i millorar l'ús del transport públic entre els universitaris, que és el que tothom voldria, i esperam també que ho faceu entendre a la universitat perquè d'una vegada per totes i després de tants d'anys tengui com a autèntica prioritat acabar amb aquesta mancança.

Finalment, donar-vos les gràcies per la vostra atenció i tant de bo tengueu en consideració els punts que vos hem comentat; ens encantaria debatre qualsevol aspecte concret dels nostres suggeriments si en teniu cap dubte o discrepància.

Rebeu una cordial salutació,


Víctor Penalva Vadell, coordinador del SEPC a la UIB