EU2015

ESTRATÈGIA UNIVERSITAT 2015
L'assalt a l'ensenyament superior
  • Què és?
Estratègia Universitat 2015 (EU2015) és un projecte del govern espanyol per transformar en els propers anys el sistema universitari. L'objetiu principal és donar rentabilitat econòmica als pressupostos universitaris i augmentar el seu paper social com a fàbrica de professionals i patents al servei del mercat.
Entre els seus impulsors trobam fundacions finançades per grans empreses i bancs, els Consells Socials com a agents empresarials de les universitats i organismes no democràtics com l'Organització Mundial del Comerç o la Comissió Europea.
 
  • Nou model de governament
El nou model de governament proposat es basa en la verticalitat i la direcció de les universitats per part d'agents externs provinents del món emiapresarial. Es pretén acabar amb els mecanismes de democràcia interna i participació de la comunitat universitària.
Els actuals Consells Socials existents a les universitats passarien a ser Juntes de Govern amb plens poders encarregats de designar rector, dissenyar estratègies, redactar estatuts i decidir pressupostos.
Els rectors serien gestors no elegits per la comunitat universitària però amb màxims poders i llibertats, encarregar de desenvolupar els objetius de les Juntes de Govern. Els rectors triarien al seu torn degans i caps de departament. El poder dels treballadors i estudiants es reduiria fins a mínim, i passaríem a ser simple capital humà, clients i mercaderies.

  • Nou model de finançament
Es pretén l'entrada de capital privat a la universitat, que no serà gratuït. Les universitats s'hauran de vendre per aconseguir financiació. El finançament públic dependrà del nivell de mercantilització de les universitats. A més, es pretén augmentar les taxes als estudiants repetidors fins a arribar a un 100% del cost real.
    
  • Nou model d'avaluació i eficiència
Per tal d'aconseguir que les universitats avancin en el procés de mercantilització i interacció amb el teixit productiu es desenvoluparan les agències d'avaluació, com són ANECA o AQU. Aquestes avaluaran l'activitat universitària i realitzaran rànquings classificatoris de les universitats basats en criteris mercantilistes com la producció de graduats/ cost econòmic o el nombre de contractes desenvolupats amb el sector privat.

  • Excel·lència internacional i interacció amb les empreses
Les noves universitats-empreses hauran de competir en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i d'Investigació, disputant-se finançament públic i privat, convenis, clients-empreses interessades en recerca, clients-alumnes o personal de categoria. Això significarà l'estratificació de centres en diverses categories, reforçades per l'avaluació en rànquings i el finançament diferenciat.
Per potenciar la competivitat es desenvoluparan Campus d'Excel·lència Internacional, espais d'inversió pública i privada, promoció internacional i interacció amb el teixit productiu, sobretot a partir de la recerca privada generada a les universitats.Això només és una breu pinzellada sobre l'Estratègia Universtat 2015 i el que suposarà. Podeu consultar el següent document per una informació més precisa i detallada: http://issuu.com/carla3/docs/llibret_eu2015#embed