25/11/10

El SEPC recolza el coratge de la direcció i el claustre de professors de l'IES Pau Casesnoves d'Inca

L'associació espanyolista Círculo Balear ha denunciat davant de la conselleria balear d'Educació i Cultura el claustre de professors de l'IES Pau Casesnoves i la seva direcció encapçalada per Joana Prohens. El motiu ha estat l'exercici legítim per part de la comunitat educativa del centre d'ensenyament dels seus drets i llibertats d'expressió i manifestació.
Els fets s'inicien quan José Ramón Bauzá, president del Partit Popular a les Illes Balears, anuncià que en cas d'arribar al govern balear modificaria la Llei de Normalització Lingüística; per tal que la llengua pròpia del territori, el català, deixi d'ésser requisit i mèrit per accedir a l'ocupació pública i que dividirà en quatre registres les modalitats dialectals de les Illes. Davant d'aquests fets la societat catalana no va dubtar a engegar iniciatives de rebuig a les propostes del partit de Bauzá. En el cas concret de l'IES Pau Casesnoves d'Inca van promoure un manifest favorable a la llengua catalana i declarar la intenció d'organitzar mobilitzacions cap al mes de febrer, cosa que ha motivat la denúncia del Círculo Balear.
Davant d'aquests successos el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), organització estudiantil d'àmbit i abast nacional, vol manifestar el següent:
  • Les pretensions en matèria lingüística de Bauzá, el Partit Popular i d'altres organismes espanyolistes formen part d'una clara estratègia de colonització cultural per tal d'assimilar la societat catalana, en aquest cas a les Illes Balears, dins d'un marc territorial i cultural hispànic.
  • La denúncia feta pel Círculo Balear és una voluntat manifesta de limitar l'exercici de drets fonamentals com són els d'expressió i manifestació. Alhora cerquen coaccionar tota la societat i evitar noves mostres de mobilització popular que clamin per la unitat territorial i lingüística dels Països Catalans.
  • Les mostres i iniciatives de suport engegades per la societat catalana vers la normalització de la seva llengua pròpia demostren que existeix una voluntat popular de voler preservar i recuperar els usos de la mateixa fins esdevenir el vehicle de comunicació normal entre catalans.
Finalment el SEPC encoratja a la comunitat educativa de l'IES Pau Casesnoves i a la resta de la societat catalana a continuar amb les iniciatives engegades, tot menystenint les coaccions dels grups espanyolistes. Alhora mostra la seva esperança per tal que la conselleria balear d'Educació i Cultura arxivi la denúncia per improcedent.

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Països Catalans, 24 de novembre de 2010