18/12/10

Pels nostres drets socials i nacionals: Independència


Cartell de l'Esquerra Independentista de Mallorca convocant a la manifestació del 30 de desembre.
31 de Desembre: Diada Nacional