7/12/11

El SEPC davant la sentència del TSJIB contra el model d'immersió lingüística

Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra el model d'immersió lingüística en català, del proppassat 22 de novembre, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans emetem les següents consideracions:
  1. La sentència susdita declara nul l'ús preferent de la llengua catalana en l'ensenyament a les Illes Balears i Pitiüses. Així mateix, reconeix el “dret” dels pares o tutors legals de poder triar escolaritzar en espanyol els seus fills a l'educació infantil i el primer cicle d'educació primària. Això implica la fi del model d'immersió lingüística, l'ostracisme de la llengua catalana en l'ensenyament i la segregació dels alumnes per raó de llengua durant les primeres etapes escolars, especialment importants en la socialització dels individus.
  2. Anàlogament a les sentències del Tribunal Suprem espanyol dels dies 9, 13 i 16 de desembre de 2010 i del 19 de maig de 2011, s'hi estableix el model de conjunción lingüística.Entenem doncs que la problemàtica sorgida de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut principatí, del mes juny de 2010, s'estén més enllà de les fronteres de la Comunitat Autònoma de Catalunya i acabarà afectant el model educatiu de tots els territoris de parla catalana sota domini espanyol.
  3. El fonament argüit en la sentència que tractam és la inadequació de l'article 6 i de l'apartat 4t de la Disposició Derogatòria Única del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, a les següents normes de rang superior: La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears. La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
  4. Tot plegat agreuja la ja prou fràgil situació de la llengua catalana en territori insular i posa en risc la cohesió social illenca. Així mateix compromet el dret de mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs a una educació plena en la llengua pròpia del país, i a un model educatiu que tracti els infants en peu d'igualtat.
  5. Constatam, finalment, que l'única via per salvar el model d'immersió lingüística en català és per una banda, de forma immediata, el seu blindatge legal; i de l'altra, per possibilitar-ne la seva pervivència, la consecució d'un marc educatiu català, inherent a la creació d'un Estat propi pels Països Catalans, única garantia de respecte dels drets fonamentals que com a poble ens pertoquen, i de supervivència del model d'escola catalana, que defensam.
 
Per tot això volem comunicar:
  • La determinació i compromís ferri del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans d'arribar fins a les darreres conseqüències en la defensa democràtica del model d'escola catalana.
  • El nostre suport incondicional a tota la comunitat educativa, especialment als professionals, perquè es mantenguin ferms en la defensa del català com a única llengua vehicular; així com la nostra crida a tot l'alumnat dels Països Catalans a impossibilitar per tots els mitjans pacífics l'acatament de les sentències judicials contra la nostra llengua.
  • La nostra crida a teixir una estratègia unitària d'abast nacional per part de la societat catalana, a través del món associatiu, les forces sindicals i els partits, encapçalada per la Federació Llull, per salvar el model d'escola catalana.
  • El nostre suport incondicional a qualsevol iniciativa política -ja vengui de la classe política o de la societat civil- que tengui com a objectiu el manteniment de la llengua catalana com a única llengua vehicular de l'ensenyament. Recomanam per això, la presentació al Parlament de les Illes Balears d'una iniciativa legislativa que blindi temporalment el sistema d'immersió.
 
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
4 de desembre de 2011