28/10/10

Roda de premsa: a la UIB en Català

Avui convocam aquesta roda de premsa per donar inici a la campanya “a la UIB en català”, una campanya amb la principal finalitat de poder disposar d'un ensenyament superior plenament en català. Aquesta campanya està emmarcada dins la campanya nacional “a la universitat en català”, la qual durant el curs passat tengué el suport de molts d'estudiants de la resta d'universitats dels Països Catalans.
Des del Sindicat d’Estudiants dels Països catalans (SEPC), el Voluntariat lingüístic de la UIB i Joves de Mallorca per la Llengua creim que és més que necessari iniciar aquesta campanya a favor de la llengua catalana a la Universitat de les Illes Balears. Per això començam avui un seguit d’actes. No només rebutjam i rebutjarem qualsevol atac o retrocés de la llengua catalana, sinó que a més a més apostam per una plena normalització lingüística, és a dir, que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament.
I és que la situació del català a la Universitat de les Illes Balears deixa molt que desitjar.
Actualment als professors de la Universitat de les Illes Balears no se’ls demana cap acreditació de català i això es reflecteix a les estadístiques, atès que menys d’un 40% de les classes són en català. A més a més, avui en dia encara es donen casos de negació del dret a expressar-se en català a la Universitat de les Illes Balears. I, tot i que la Guia Docent indiqui que una assignatura es farà en català moltes vegades no és així.

Per tots aquests motius, demanam a la Universitat de les Illes Balears que garantesqui i treballi per tal de garantir les següents reivindicacions:

 • Poder rebre l’ensenyament de tots els graus íntegrament en català.
 • Més oferta de postgraus i màsters oficials en català.
 • Que tot el professorat acrediti un coneixement de català igual o superior al nivell C.
 • Que s’anunciï i es respecti la llengua de la docència.
 • Poder fer els exàmens, les pràctiques i els treballs en català.
 • Que hi hagi un reconeixement oficial de la recerca feta en català.
 • Disposar de bibliografia específica en català.
 • Que l’estudiantat de mobilitat i intercanvi conegui el català i que la Universitat de les Illes Balears els informi de la realitat lingüística d’aquest país.
 • Que totes les universitats elaborin un reglament d'usos lingüístics i el complesquin.
 • Que els futurs professionals siguin competents en llengua catalana.
 • Que totes les activitats que es duguin a terme a la UIB tenguin el català com a llengua vehicular.

La campanya consistirà generalment en:
 • Recollida de postals signades amb les reivindicacions de la campanya. La recollida es durà a terme durant tot l'any i el mes de juny es farà una entrega de totes les postals a la rectora de la UIB, Montserrat Casas.
 • Paradetes informatives per totes les facultats de la universitat, inclòs Son Lledó. La primera paradeta es col·locarà dimarts dia 2 de novembre a la facultat Ramon Llull.
 • Xerrades sobre drets lingüístics.
 • Es farà una enquesta als estudiants de la UIB sobre el seu parer del sistema educatiu en català a la UIB.
 • Està previst fer un concert en català a la UIB per desembre.
 • Accions de denúncia i moltes d'altres activitats que més endavant s'aniran anunciant.
La campanya no només es farà a la UIB sinó que també es farà extensiva als instituts de Mallorca.

Desitjam que la Campanya “A la UIB en Català” sigui un èxit i que hi hagi una gran participació de tot l’alumnat d’aquesta universitat.