20/10/11

Estratègia Universitària 2015: els nous atacs contra la universitat pública

Actualment, ens trobam davant d'un context cada cop més perjudicial per a l'ensenyament, com podem veure en l'empitjorament de les condicions laborals del professorat i d'altres membres de la comunitat educativa, la baixada de la qualitat de l'educació, el tancament de determinats serveis o la situació del català a les aules, per posar-ne alguns exemples.

A la implantació del Pla Bolonya durant el curs 09-10 i a les actuals retallades que està patint l'Universitat cal sumar-hi també la implantació de l'Estratègia Universitària 2015, un nou atac a la universitat pública que afectarà essencialment al funcionament de la universitat i que repercutirà greument en tots els membres de la comunitat universitària, deixant-nos en una situació encara més precaria.

És el moment de fer front a l'EU2015!


Presentació del SEPC i explicació de l'EU2015,
el proper dimarts 25 d'octubre a les 12h a l'aula 4 de l'edifici Ramon Llull