1/4/14

El fòrum de l'ocupació de la UIB i la influència de les multinacionals

El moviment estudiantil universitari fa anys que avisa i es manifesta en contra de la intromissió de les grans empreses a la universitat. Ho vàrem denunciar quan, a cops de porra i amb la complicitat de la governança universitària, s'imposà el pla Bolonya i l'EU2015 ara fa cinc anys. Seguim denunciant-ho ara; i el problema no només s'ha mantingut, sinó que s'ha agreujat amb el fort atac de les retallades i la política neoliberal dels darrers governs.

Ja fa uns anys que a la UIB ve produint-se el fòrum de l'ocupació, enguany en la seva vuitena edició, i que compta amb la participació de grans empreses de renom internacional com Melià Hotels, Hotels Barceló, Logitravel o Deloitte. Generalment, la seva estada a la Universitat serveix per contractar estudiants a les portes de l'atur i per publicitar-se. Es publiciten a elles i també al discurs neoliberal, un fet clarament visible amb l'aportació de la FINE, la fira d'emprenedors que també es durà a terme emmarcada dins del fòrum, impulsada per alumnes de la mateixa universitat.

Des del SEPC, per tant, volem donar la nostra visió crítica sobre aquest esdeveniment: En primer lloc, el fet que el discurs capitalista i neoliberal penetri dins la Universitat pública és alarmant, perquè impulsa que el servei que ofereix es regeixi pels mercats i pels interessos dels grans lobbies de poder, i no per criteris científics o per la utilitat social d'aquest servei. Una tònica que es ve donant a diverses universitats és la inclusió de representants d'empreses privades externes al Consell Social, un òrgan que té potestat per bloquejar i tombar els pressupostos de la universitat, com ja va passar l'any passat a la UPC. En aquesta línia, podríem arribar a la desaparició de carreres o projectes d'investigació relacionats amb la filosofia o amb les ciències pures com les matemàtiques, perquè probablement les grans empreses no poden treure'n un rèdit econòmic.

El discurs que fan aquestes empreses dins la universitat entra en contradicció en la mateixa definició d'universitat pública: La competitivitat i l'emprenedoria es contraposen amb l'esperit de cooperació i de solidaritat que creim que hauria de significar la universitat pública. Consideram que la competitivitat ens impulsa a viure en una societat cada vegada més individualista i centrada en el capital. Tampoc creim amb el discurs de l'emprenedoria, pensat per perpetuar el sistema, fomentar la submissió i que acaba en la lluita de David contra Goliat: Els emprenedors contra les grans multinacionals.

Així mateix, no hem de caure en l'error d'agrair a aquestes empreses que venguin a la universitat a contractar personal: Generalment els treballs que ofereixen solen ser per fer feina de becari o amb unes condicions molt precàries i amb molt poques possibilitats de promoció o de futur.

Com a alternativa, es dóna el cas d'altres universitats on el moviment estudiantil organitza fires alternatives orientades a fomentar l'esperit crític, la cooperació i la solidaritat, amb la realització de tallers, xerrades, presentacions i exposicions de projectes alternatius, materialitzats moltes vegades en cooperatives. Per posar un exemple, l'assemblea d'estudiants, juntament amb el PAS i el PDI de l'ETSEIB de Barcelona, organitzen l'Altre Fòrum, centrat en projectes alternatius com les cooperatives energètiques o de crèdit. Aquests actes tenen l'avantatge de ser més respectuosos amb els drets socials, amb el medi ambient i amb la concepció de la universitat pública que els fòrums i fires clàssiques.

Des del SEPC UIB, per tant, qüestionam la presència i la influència d'aquestes empreses a la universitat, i animam al moviment estudiantil, al PAS i al PDI a conscienciar-se i a organitzar-se per fer front a l'amenaça que suposa cedir-los aquests espais.

Referències:
http://acampadaupc.wordpress.com/2013/04/28/convocatoria-per-al-consell-social-de-la-upc-i-aclariment-a-les-declaracions-dantoni-castella/
http://www.finemprende.es/