31/3/15

COMUNICAT: VOLEM VEURE EL 3/24 I EL SUPER 3/33.

Novament la política colpeja la nostra llengua, aquesta vegada l'atac mediàtic culmina amb la possible destrucció dels canals 3/24 i 3/33, cal fer esment que no es tracta d'una decisió tècnica sinó política. Davant la manca de resposta del Govern de les Illes Balears que no ha posat en marxa cap mecanisme per congelar el procés i mantenir els pocs canals que queden en català i que es justifica amb L'excusa de la inexistència d'alternatives. L'Obra Cultural Balear en fa denuncia i demostra que la solució es senzilla i de caire organitzatiu, tot recordant que l'any passat ja posaren en marxa una proposta de preservació dels canals en català, prevenint la desaparició dels canals en la nostra llengua i garantint una televisió pública, posant en funcionament un acord amb els Consells Insulars que mai es va materialitzar per manca de voluntat política.  A més el Circulo Balear s'afegeix  a aquesta disposició a sacrificar aquests canals al·legant que "d'utilització independentista i d'escassa audiència"

Des del tancament de Radio Televisió de Mallorca i tota la retirada d'un seguit de pel·lícules i sèries d'IB3 afegit a un context de fortes retallades en matèria lingüística, denoten un atac directe al model lingüístic i a la folkloritzacio de la cultura mallorquina des de les cadenes, continuant amb la tradició de menyspreu i degradació de la llengua, deixant com a única opció el consum de canals privats per poder gaudir de la programació en català. 

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans denunciem aquesta situació des deslegitimació de la llengua pròpia i el detriment de la qualitat dels programes de televisió que són transmesos, donem ple suport a l'Obra Cultural Balear adherint-nos a la seva protesta i assistint a la propera convocatòria el dijous 2 d'Abril a les 12:00 davant el Consolat de la Mar, demanem la màxima participació en defensa de la conservació de la nostra televisió.

PER LA NOSTRA LLENGUA, VOLEM 3/24 I 3/33!