7/3/11

Comunicat del SEPC davant les eleccions a rector

Obert el procés d'elecció del rector de la Universitat de les Illes Balears, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) volem manifestar el següent:


En primer lloc volem reclamar un sistema d'eleccions a rector totalment democràtic, oposant-nos a l'actual sistema de ponderació de vot, en el qual els estudiants comptam sols amb una representació del 25%, el personal d'administració i gestió (PAS) del 12% , els professors titulats i el personal investigador del 12% i on gairebé tot el poder de decisió recau en el vot dels catedràtics i doctors, que compten amb una representació del 51%. D'aquesta manera, el col·lectiu estudiantil, essent el més nombrós de la comunitat universitària, és rellevat a un segon pla en una decisió de la qual depèn el seu futur acadèmic. Davant aquesta injustícia exigim l'eliminació del vot per sectors de manera que el vot de tota persona pertanyent al campus universitari tengui el mateix pes en les eleccions al Rectorat, per tal de poder avançar en la democratització directa de les universitats.


Des del SEPC volem deixar palesa la possible pèrdua del sistema de representació a la universitat davant la implantació gradual de la Estratègia Universitària 2015 (EU2015). Mitjançant aquesta estratègia, l'objectiu de la qual és la transformació de l'anomenat Sistema Universitario Español (SUE), es pretén, entre d'altres coses, limitar els mètodes d'elecció actuals baix el pretext de la “problemàtica derivada dels actuals sistemes d'elecció degut a la manca de participació i reflexió de l'electorat” segons postula la FCYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo). Aquest nou sistema aposta per una verticalització del sistema universitari, on el el rector estaria fortament influït pels Consells Socials-Empresarials.


Tot plegat posa al descobert la manca d'interès de les universitats per la participació dels estudiants en els sistemes de representació i elecció. Un nou exponent d'aquest fet el trobam en que a les properes eleccions no es disposarà de cap mesa electoral a l'edifici Guillem Colom Casasnovas, de la Facultat de Ciències.


Volem denunciar, a més, la manca de coherència de la normativa electoral actual, la qual, davant les retallades que pateix a dia d'avui l'ensenyament públic, contempla una retribució de fins a 2000 euros a les candidatures que es presentin per a “despeses que es puguin derivar de la campanya electoral”.


Davant tot això, l'assemblea del SEPC a la UIB anunciam que serem presents en aquestes eleccions, que per reivindicar els nostres drets com a estudiants i denunciar les enormes carències d'aquest sistema electoral, presentarem candidatura pròpia, fent valer així, de forma simbòlica, la nostra via cap a una altra universitat i una altra educació. En definitiva, un ensenyament públic, català, no patriarcal, i popular.


Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

Universitat de les Illes Balears

7 de març del 2011