24/3/11

Valoració dels resultats a les eleccions al rectorat a la UIB

Arran dels resultats obtinguts a les eleccions al rectorat del passat 23 de març, en les quals Montserrat Casas ha estat reelegida, en tant que única candidata que es presentava, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans volem manifestar el següent:

  • Destacam el suport que ha rebut la campanya “Treu la targeta vermella per una vertadera democràcia a la universitat” entre la comunitat universitària, especialment entre el sector estudiantil, el més perjudicat amb l'actual sistema de ponderació de vots. Entenem el total de vots nuls obtinguts com a vots propis, que mostren el suport de la campanya i assumeixen les reivindicacions del SEPC.

  • En relació amb la campanya també volem denunciar les traves amb les que ens vàrem topar al llarg de tota la jornada electoral, com ara l'intent d'eliminació o l'ocultació de les targetes vermelles als diversos edificis. Aquest fet no només ha resultat perjudicial de cara als resultats obtinguts per la nostra campanya, els quals consideram molt positius donades les circumstàncies, sinó que també es tracta d'un atac a la pròpia democràcia, ja que ha impedit que un important nombre d'estudiants i membres de la comunitat universitària hagin pogut expressar la seva opinió.

  • Volem destacar també que el resultat de la suma dels vots nuls més els vots en blanc es superior als resultats obtinguts per la candidatura de Montserrat Casas, deixant palesa la manca de suport cap a aquesta candidatura per part de tota la comunitat universitària.

  • Finalment, volem destacar l'elevat grau d'abstenció que hi ha hagut, especialment entre els estudiants, dels quals sols un 3,32% ha acudit a les urnes. Entenem que aquests resultats no son a causa d'un desinterès generalitzat dels estudiants cap a les eleccions o el govern de la universitat, sinó que obeeixen a la manca de representativitat dels estudiants en aquestes votacions, deixa patent que l'actual sistema de ponderació de vot en els resultats electorals, amb el qual el vot dels estudiants solament representa el 25% dels vots, no funciona.


Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

24 de març del 2011